OECD Pregled izobraževanja 2018 (Education at a Glance 2018: OECD Indicators)

 

 

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je 11. septembra 2018 uradno objavila mednarodni zbornik kazalnikov v izobraževanju, ki daje najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja v 36 državah članicah OECD in partnerskih državah.

Podatki za Slovenijo so zelo pregledno prikazani v infografiki. Po deležu BDP, namenjenemu izobraževanju, zaostajamo tako za državami OECD kot EU. Za terciarno izobraževanje pa je v Sloveniji porabljenih veliko več javnih sredstev kot v drugih državah.V zadnjih desetih letih se je izobrazbena stopnja mladih v Sloveniji bistveno povišala.

Celotna publikacija je dostopna tukaj. Najpomembnejši podatki za Slovenijo so objavljeni v posebni publikaciji (v angleščini), ter kratek povzetek (v slovenščini).

 

Pregled izobraževanja in usposabljanja 2018

 

 

Evropska komisija je objavila Pregled izobraževanja in usposabljanja v EU za leto 2018 (Education and Training Monitor), kjer predstavlja stanje v EU in v posameznih državah članicah. Glavni poudarek letošnjega poročila je državljanska vzgoja in njen pomen za spodbujanje angažiranosti, vključevanja in razumevanja državljanskih pravic.

Osrednja tema letošnjega poročila je državljanska vzgoja in njen pomen pri vključevanju in razumevanju državljanskih pravic. V drugem delu poročila je predstavljen napredek pri doseganju šestih ciljnih vrednosti strategije Izobraževanje in usposabljanje 2020 na področju izobraževanja in usposabljanja držav članic, predvsem na področju reform in posodobitve izobraževalnih sistemov. Hkrati v poročilu navajajo potrebo o dodatnih reformah izobraževalnih sistemov v nekaterih državah, zlasti za osnovna znanja, kot so branje, pisanje in računanje. V poročilu tudi predlagajo ukrepe, ki lahko pripomorejo k večji odzivnosti izobraževanja za družbene potrebe in trg dela. Tretji del poročila obravnava naložbe v izobraževanje.

Oglejte si lahko poročilo za posamezno državo, tudi za Slovenijo. Prikazani so interaktivni zemljevidi, baza ključnih kazalnikov, knjižnica dobrih praks, infografike.

Publikacija dobrih praks projekta EPUO

 

Izšla je publikacija Dobre prakse pri Uresničevanju prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2012-2016 (Good practices in the Implementation of the European Agenda for Adult Learning). Med primeri dobrih praks projekta EPUO so tudi trije slovenski primeri: motivacijski filmi, strokovni dogodki EPUO za razvoj temeljnih zmožnosti odraslih in Parada učenja. Publikacija je prva različica zbirke dobrih praks nacionalnih koordinatorjev, saj
si v prihodnje želijo izdati še več primerov dobrih praks. 

 

InfO-mozaik 

 

 

 

Na spletni strani Andragoškega centra Slovenije v rubriki InfO-mozaik so objavljeni nacionalni in mednarodni statistični podatki, kazalniki in vsebinske predstavitve nekaterih ključnih področij izobraževanja odraslih. Prispevki so namenjeni strokovni in politični javnosti, ki deluje na področju izobraževanja odraslih, ter medijem, ki potrebujejo kratke informacije, pogosto podkrepljene z aktualnimi statističnimi podatki in kazalniki za pripravo člankov o izobraževanju.