Na Andragoškem centru Slovenije letno spremljamo in evidentiramo izvajalce izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji ter njihovo izobraževalno ponudbo. Zbrano izobraževalno ponudbo objavimo na spletni strani KAM PO ZNANJE - Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih. Spletni Pregled je eden redkih virov informacij na nacionalni ravni, ki za posamezno šolsko leto predstavi izobraževalno ponudbo na področju formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih.

Na spletni strani KAM PO ZNANJE so na voljo:

  • podatki o organizacijah za izobraževanje odraslih,
  • podatki o programih s področja formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja odraslih,
  • druge koristne informacije in vsebine s področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Vsako leto se na spletni strani Kam po znanje predstavi preko 200 izvajalcev izobraževanja in učenja odraslih - ljudske univerze, srednje šole, ki izobražujejo odrasle, višje in visoke strokovne šole, zasebne organizacije in zasebne šole, izobraževalni centri, društva in zveze društev, zavodi, univerze za tretje življenjsko obdobje, knjižnice in drugi izvajalci izobraževanja in učenja odraslih s prek 3.000 programi. Objavljeno izobraževalno ponudbo stalno posodabljamo in dopolnjujemo. Bazo izvajalcev izobraževanja odraslih vsako leto dopolnimo tudi z bazo izvajalcev javnoveljavnega izobraževalnega programa osnovne šole za odrasle in javnoveljavnih programov srednjega izobraževanja za odrasle.

Namen spremljanja in objavljanja izobraževalne ponudbe za odrasle je:

  • informirati javnost o izobraževalni ponudbi za odrasle,
  • seznanjati o možnostih izobraževanja in učenja,
  • ozaveščati o pomenu vseživljenjskega učenja,
  • spodbujati k vseživljenjskemu učenju,
  • motivirati potencialne učeče se odrasle, še zlasti tiste z nizko stopnjo izobrazbe in neustreznimi spretnostmi,
  • dodatno promovirati izvajalce izobraževanja odraslih in njihovo izobraževalno ponudbo.

Pregled izobraževalne ponudbe je nepogrešljiv vir podatkov tudi za strokovno javnost pri informativno-svetovalni dejavnosti ter pri analitično-raziskovalni dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. Zbrane podatke letno analiziramo in jih predstavimo v letnem poročilu.

Projekt finančno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.