Na Andragoškem centru Slovenije letno spremljamo in evidentiramo izvajalce izobraževanja odraslih v Sloveniji ter njihovo izobraževalno ponudbo. Zbrano izobraževalno ponudbo objavljamo na spletni strani KAM PO ZNANJE - Pregled ponudbe izobraževanja odraslih. Spletni Pregled je eden redkih virov informacij na nacionalni ravni, ki za posamezno leto predstavi izobraževalno ponudbo na področju formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih.

Na spletni strani KAM PO ZNANJE so na voljo podatki o:

  • izvajalcih izobraževalnih programov za odrasle,
  • izobraževalnih programih s področja formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih,
  • vrsti drugih informacijah s področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.


Vsako leto se v Pregledu predstavi preko 200 izvajalcev izobraževanja odraslih - od ljudskih univerz, srednjih šol, višjih in visokih strokovnih šol ter fakultet, do zasebnih organizacij in zasebnih šol, izobraževalnih centrov, društev, univerz za tretje življenjsko obdobje, knjižnic, muzejev, galerij in drugih izvajalcev izobraževanja, z preko 3000 izobraževalnimi programi. Objavljene podatke redno posodabljamo in dopolnjujemo. Objava v Pregledu je za izvajalce izobraževanja prostovoljna in brezplačna.

Namen spremljanja in objavljanja izobraževalne ponudbe za odrasle je informirati in osveščati najširšo javnost o možnostih izobraževanja in usposabljanja na področju formalnega in neformalnega izobraževanja ter spodbujati k vseživljenjskemu učenju. Pregled je nepogrešljiv vir podatkov tudi pri informativno-svetovalni dejavnosti ter pri analitično-raziskovalni dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. Zbrane podatke letno analiziramo in jih predstavimo v letnem poročilu.

Do spletne strani Kam po znanje je možno dostopati tudi preko spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Projekt finančno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.