Na Andragoškem centru Slovenije letno spremljamo in evidentiramo izvajalce izobraževanja odraslih v Sloveniji ter njihovo izobraževalno ponudbo. Zbrano izobraževalno ponudbo objavimo na spletni strani KAM PO ZNANJE - Pregled ponudbe izobraževanja odraslih. Spletni Pregled izobraževanja odraslih je eden redkih virov informacij na nacionalni ravni, ki za posamezno leto predstavi izobraževalno ponudbo na področju formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih.

Na spletni strani KAM PO ZNANJE so na voljo:

  • podatki o izvajalcih programov izobraževanja in usposabljanja za odrasle,
  • podatki o programih s področja formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih,
  • druge koristne informacije in vsebine s področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Vsako leto se na spletni strani Kam po znanje predstavi preko 200 izvajalcev izobraževanja odraslih - ljudske univerze, srednje šole, ki izobražujejo odrasle, višje in visoke strokovne šole,  zasebne organizacije in zasebne šole, izobraževalni centri, društva in zveze društev, zavodi, univerze za tretje življenjsko obdobje, knjižnice in drugi izvajalci izobraževanja in usposabljanja odraslih s prek 3.000 izobraževalnimi programi. Objavljeno izobraževalno ponudbo lahko izvajalci izobraževanja stalno posodabljajo in dopolnjujejo. Objava na spletni strani je za izvajalce izobraževanja brezplačna.

Bazo izvajalcev izobraževanja odraslih vsako leto dopolnimo z bazo izvajalcev in programov izrednega srednješolskega izobraževanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Namen spremljanja in objavljanja izobraževalne ponudbe za odrasle je informirati in osveščati najširšo javnost o možnostih izobraževanja in usposabljanja na področju formalnega in neformalnega izobraževanja ter spodbujati k vseživljenjskemu učenju. Pregled izobraževalne ponudbe je nepogrešljiv vir podatkov tudi pri informativno-svetovalni dejavnosti ter pri analitično-raziskovalni dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. Zbrane podatke letno analiziramo in jih predstavimo v letnem poročilu.

Projekt finančno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.