Priporočamo izobraževalcem odraslih:

 
  
Andragoški praktikum® - (Adult Education Practicum®)Glotta Nova
Coaching v izobraževanju odraslihGlotta Nova
Komunikacijski trening za andragogeGlotta Nova
Novi pristopi pri poučevanju in učenjuGlotta Nova
Retorika za pedagogeGlotta Nova
Veščine coachinga za izobraževalce odraslihGlotta Nova
Teambulding za pedagoške in andragoške delavceGlotta Nova
Kako se učimo odrasliRazvojno izobraževalni center Novo mesto
Didaktično vodenje učnega procesa pri odraslihRazvojno izobraževalni center Novo mesto
Preprečevanje nasilja v šoliRazvojno izobraževalni center Novo mesto
Učni stili in stili poučevanjaRazvojno izobraževalni center Novo mesto
Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslihAndragoški center Republike Slovenije
Program temeljnega usposabljanja učiteljev za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)Andragoški center Republike Slovenije
Izvedbeni načrt za učno skupino v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanjuAndragoški center Republike Slovenije
Andragoško svetovalno delo v podporo izobraževanju in učenju odraslihAndragoški center Republike Slovenije
Priznavanje že pridobljenega znanja v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanjuAndragoški center Republike Slovenije
Izvedbeni načrt v individualnih organizacijskih modelih poklicnega in strokovnega izobraževanjaAndragoški center Republike Slovenije
Osebni izobraževalni načrt (OIN) za boljše vključevanje priseljencev v izobraževanje, usposabljanje in družbo IIAndragoški center Republike Slovenije
Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencevAndragoški center Republike Slovenije
Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslihAndragoški center Republike Slovenije
Dinamika v skupiniDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Dobri medosebni odnosi v šolski zbornici - osnova za uspeh kurikuluma!Izobraževalni zavod Znanje
Obvladovanje stresa v pedagoškem poklicuIzobraževalni zavod Znanje
Posodobitveni programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu 2016/2017Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI)Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Izobraževanje odraslih in razvoj karierePedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Družbeni konflikt kot priložnost medkulturnega razumevanja in dialogaAndragoški center Republike Slovenije
Temeljno usposabljanje za svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih - 1. delavnicaAndragoški center Republike Slovenije
Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO Andragoški center Republike Slovenije
Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih IIAndragoški center Republike Slovenije
Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O).Andragoški center Republike Slovenije
Kompetence in nadaljnje usposabljanje izobraževalcev odraslih in svetovalcev, ki delajo z migranti in begunciAndragoški center Republike Slovenije