Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanjaAndragoški center Republike Slovenije
Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslihAndragoški center Republike Slovenije
Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslihAndragoški center Republike Slovenije
Program temeljnega usposabljanja učiteljev za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)Andragoški center Republike Slovenije
Izobraževanje starejših odraslih - izzivi za andragoške delavceAndragoški center Republike Slovenije
Metoda odprtega prostora kot učinkovito orodje za večjo kreativnost in inovativnostGlotta Nova
Upravljanje znanja v podjetjuGlotta Nova
Učitelji, starši, učenci - ustvarjanje spodbudnega odnosaDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Dobro obvladovanje stresa pri pedagoških delavcihDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Vstopam v svet branja in pisanja z vsemi čutili - medpodročno povezovanjePedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Akademija za poslovni protokol Ksenije BenedettiPedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Vključevanje otrok različnih kultur in veroizpovedi v skupinoDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Nevrotaktilna integracija MNRI®Društvo katoliških pedagogov Slovenije
KREATIVNOST in INOVATIVNOST - pismenost 21. stoletjaAgencija POTI d.o.o.
Tečaj KREATIVNEGA PISANJA poslovnih dopisov in sporočil - odločilnih 5 sekund za vzbuditev zanimanja in posledično akcijeAgencija POTI d.o.o.
Vodja Agencija POTI d.o.o.
VSEBINA JE KRALJICA - pisanje in priprava vsebin za spletAgencija POTI d.o.o.
Top SKILLSAgencija POTI d.o.o.
Bodite ODLIČNI pri DOSEGANJU zastavljenih CILJEVAgencija POTI d.o.o.
Nenasilna / povezovalna komunikacija v vzgoji in izobraževanju – uvodna delavnicaDobroBit z.o.o.
Nenasilna / povezovalna komunikacija v vzgoji in izobraževanju – nadaljevalna delavnicaDobroBit z.o.o.
Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslihAndragoški center Republike Slovenije