Na spletni strani Andragoškega centra Slovenije v rubriki InfO-mozaik objavljamo zanimiv prispevek o Izobrazbeni strukturi delovno aktivnega prebivalstva. Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva (starih 25–64 let) se v Sloveniji izboljšuje. Nizek delež nizko izobraženih (osnovnošolska izobrazba ali manj) in visok delež srednješolsko izobraženih sta povezana predvsem z visoko vključenostjo mladih in odraslih v srednješolsko izobraževanje, visok pa je tudi delež vključenih v terciarno izobraževanje. Izboljšanje izobrazbene strukture delovno aktivnega  prebivalstva je  povezano tudi z demografskim učinkom in odhodom starejših, manj izobraženih skupin prebivalstva v pokoj ter prehajanjem  mlajših, bolje izobraženih, v zaposlitev.Kljub razmeroma dobri izobrazbeni strukturi delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji pa so opazne  razlike glede na  spol, starost, dejavnost in poklicno strukturo prebivalstva.