Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD je objavila mednarodni zbornik kazalnikov o izobraževanju "Pogled na izobraževanje 2016" - "Education at a Glance 2016(EAG 2016), ki daje najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja v petintridesetih državah članicah OECD in partnerskih državah (Argentina, Brazilija, Kitajska, Kolumbija, Kostarika, Indija, Indonezija, Litva, Ruska federacija, Savdska Arabija in Južnoafriška republika). V letošnji izdaji so izpostavljena področja oziroma vidiki, kot so financiranje, razlike med spoloma in priseljenci v izobraževanju, med viri podatkov dodani rezultati drugega kroga raziskave PIAAC (mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih), v kateri je sodelovala tudi Slovenija. Novost je poizkus povezave kazalnikov EAG z Agendo 2030 za trajnostni razvoj (Cilji trajnostnega razvoja - SDG), sprejetimi v okviru Organizacije združenih narodov, še posebej s četrtim ciljem »Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar«.