Andragoški center Slovenije je objavil slovensko različico Manifesta za učenje odraslih v 21. stoletju (Manifesto for Adult Learning in the 21st Century), ki ga je pripravilo Evropsko združenje za  izobraževanje odraslih EAEA. Besedilo smo prevedli in  ga opremili s slovenskimi primeri in zgodbami učečih  se.