Izobraževanje odraslih v Sloveniji ponuja raznovrstne izobraževalne programe in dejavnosti, katerih izvedba je prilagojena odraslim.

Izobraževanje odraslih poteka po:

izobraževalnih programih, oblikovanih posebej za odrasle: javnoveljavni izobraževalni program osnovne šole za odrasle, javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, neformalni izobraževalni programi za odrasle,

javnoveljavnih programih srednjega izobraževanja, ki so namenjeni odraslim, ki želijo pridobiti srednješolsko izobrazbo ali poleg že obstoječe izobrazbe nova znanja in veščine. 

Po uspešno opravljeni splošni oziroma poklicni maturi ali če imate opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in ste opravili preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju, lahko nadaljujete študij v višješolskih študijskih programih.

Kdor je uspešno opravil maturo pa se lahko vpiše tudi v visokošolski študij prve stopnje.

 

Status udeleženec izobraževanja odraslih pridobi oseba, ki se izobražuje po javnoveljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja. Ima pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter pravic v skladu s posebnimi predpisi, če ni v delovnem razmerju, prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

 

Vprašanje, povezano z izobraževanjem in učenjem, lahko zastavite tudi v Svetovalnem kotičku ali se obrnete na eno od sedemnajstih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih. Zaposleni, stari 45 let in več, pa lahko dobite svetovalno pomoč tudi pri načrtovanju svoje osebne in karierne poti.

 

Celotno ponudbo izobraževanja in učenja za odrasle je težko zajeti na enem spletnem mestu, zato spodaj najdete še druge koristne spletne povezave z informacijami o možnostih izobraževanja in učenja. Podrobnejše informacije o izobraževalnih programih pa dobite pri izvajalcu izobraževanja.