Izobraževanje odraslih v Sloveniji ponuja raznovrstne izobraževalne programe in dejavnosti, katerih izvedba je prilagojena odraslim.

Izobraževanje odraslih poteka po:

- javnoveljavnih programih srednjega izobraževanja, ki so namenjeni odraslim, ki želijo pridobiti srednješolsko izobrazbo ali poleg že obstoječe izobrazbe nova znanja in veščine, 

- izobraževalnih programih, oblikovanih posebej za odrasle: javnoveljavni izobraževalni program osnovne šole za odrasle, javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, neformalni izobraževalni programi za odrasle.

Celotno ponudbo izobraževanja in učenja za odrasle je težko zajeti na enem spletnem mestu, zato navajamo tudi spletne povezave z dodatnimi informacijami o možnostih izobraževanja in učenja. Podrobnejše opise ter informacije o izobraževalnih programih pa lahko dobite pri posameznih izvajalcih izobraževanja odraslih.

Vprašanje, povezano z izobraževanjem in učenjem, nam lahko zastavite tudi v Svetovalnem kotičku ali se obrnete na eno od sedemnajstih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, ki delujejo po Sloveniji. Zaposleni, stari 45 let in več, pa se lahko obrnete na brezplačno svetovalno pomoč pri načrtovanju svoje osebne in karierne poti