Ker na spletni strani Kam po znanje ne moremo zajeti celotne izobraževalne ponudbe, ki je na voljo odraslim, navajamo pomembne spletne naslove, kjer boste našli koristne informacije o možnostih izobraževanja in učenja odraslih. Ponudbe s podrobnejšimi opisi izobraževalnih programov imajo tudi posamezne ljudske univerze, srednje šole, izobraževalni centri ter številne druge ustanove, ki izvajajo izobraževanje odraslih. 

 

Informacije in javni razpisi v izobraževanju:

 

Izobraževalni programi:

 

Zakonodaja in predpisi s področja vzgoje in izobraževanja:

 

Druge koristne spletne povezave:

 

Pomembne ustanove: