Obrnjeno učenje in sodobni pristopi k učenju

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Obrnjeno učenje in sodobni pristopi k učenju
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno, neformalno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno, neformalno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Delavnica
  • e-izobraževanje
Vsebina programa: Obrnjeno učenje je eden izmed temeljev izobraževanja na daljavo oz. kombiniranega učenja (blended learning). Gre za sodobno izobraževalno metodo, ki na poseben način združuje učenje v živo in učenje na daljavo. Njegova bistvena značilnost je, da predavatelj pred pričetkom usposabljanja posname video s teoretičnim delom vsebine, kar pomeni, da se udeleženci s tematiko seznanijo še pred prvim srečanjem in sicer v času in na način, ki ga izberejo sami. Posnetek si lahko večkrat ogledajo in si pripravijo vprašanja. Predavatelj tako nadaljnje srečanje v živo izkoristi za aktivno delo (lahko prav tako s pomočjo IKT), s katerim udeleženci svoje razumevanje snovi še poglobijo, utrdijo in preverijo.
Spletna stran programa: https://moj.acs.si/
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 16 pedag. ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 5.5.2021 - 18.5.2021
  • Rok za prijavo: 29. april 2021
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Mateja Maver
Telefonska številka: 01/5842 586
Elektronski naslov: mateja.maver@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana