Spodbujanje nadarjenih v ustvarjalnost in inovativnost

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Spodbujanje nadarjenih v ustvarjalnost in inovativnost
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno, neformalno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno, neformalno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Predavanje
  • Delavnica
Vsebina programa: Ker se zavedamo pomembnosti vsestranskega razvoja talentov, ki so nosilni stebri naše prihodnosti, človeškega razvoja in napredka na številnih področjih, vas vabimo na SREČANJE NADARJENIH IN NJIHOVIH UČITELJEV, ki bo v Ankaranu od 20 do 22. oktobra 2021, pod strokovnim vodstvom UP PEF in UMMI, Zavoda za izobraževanje Koper, ki ima dvajsetletne izkušnje pri izvedbi taborov za nadarjene.
Spletna stran programa: /
Drugo: DODATNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV: Za učitelje oz. mentorje smo v okviru srečanja pripravili dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje. Mentorji, ki se bodo udeležili srečanja z nadarjenim učencem/dijakom ali skupino učencev/dijakov, se lahko predhodno udeležijo dodatnega, septembrskega (brezplačnega) 16-urnega strokovnega izobraževanja z izr. prof. dr. Mojco Kukanja Gabrijelčič, strokovnjakinjo s področja odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci. V skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive udeleženci izobraževanja pridobijo 1 točko. Z aktivno udeležbo na strokovnem posvetu, ki bo potekal ob zaključku srečanja (z inovativno predstavitvijo rezultatov dela na taboru), lahko sodelujoči mentorji v skladu s Pravilnikom pridobijo še dodatni 2 točki.
Trajanje programa
Trajanje: Dni: 2
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Adria Ankaran d.o.o.
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 20.10.2021 - 22.2.2021 Ankaran
Cena programa
Cena: 150,00 €
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Andreja Perčič
Telefonska številka: 05 66 31 257
Elektronski naslov: andreja.sopic@pef.upr.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem; Center za vseživljenjsko učenje UP PEF Koper-Capodistria