Kako s pomočjo različnih IKT orodij komunicirati in nastopati na daljavo

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Kako s pomočjo različnih IKT orodij komunicirati in nastopati na daljavo
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • e-izobraževanje
Vsebina programa: Vabimo vas na delavnico Kako s pomočjo različnih IKT orodij komunicirati in nastopati na daljavo, na kateri boste ob vsebinah, ki so pomembne in potrebne za uspešno javno nastopanje (predavanja, konference, sestanki,…), izvedeli veliko tudi o posebnostih javnega nastopanja na daljavo - tako s področja komuniciranja kot tudi bontona.
Spletna stran programa: https://moj.acs.si/program/315/kako-s-pomocjo-razlicnih-ikt-orodij-komunicirati-in-nastopati-na-daljavo
Drugo: Vodila bo Irena Potočar Papež, zunanja sodelavka Andragoškega centra.
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 8 ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Zoom
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 10.3.2021 - 11.3.2021
  • Rok za prijavo: 28. februar 2021
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Zdenka Birman Forjanič
Telefonska številka: 01/5842-571
Elektronski naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana