Priprava na strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Priprava na strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno, neformalno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno, neformalno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Seminar
  • Delavnica
  • e-izobraževanje
Vsebina programa: Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu smo, v Katalog ponudbe CVŽU UP PEF za študijsko leto 2020/21, vključili tudi izobraževanje »Priprava na strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja«. ____________________________________________________ Izvajalci: izr. prof. dr. Dejan Hozjan; doc. dr. Martina Mejak; Martina Kovačič Kuzmić, viš. pred. Ciljna skupina: vzgojno-izobraževalni zavodi Termin: četrtek (16.00 - 20.00), petek (16.00 - 20.00) in sobota (8.00 - 12.00) v marcu in aprilu 2021 Trajanje: 50 ur Lokacija: izvedba na daljavo preko ZOOM-a Cena na udeleženca: 290,00 EUR z DDV Št. min udeležencev: 30 Elektronska prijava: https://cutt.ly/bgj5EKU Prijava: cvzu@pef.upr.si ____________________________________________________ Opis: Priprava na strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja je namenjena kandidatom za strokovni izpit za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, in sicer: - pripravnikom na področju vzgoje in izobraževanja in - kandidatom, ki so delovne izkušnje pridobili z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu oziroma šoli, dijaških domovih in ljudskih univerzah. Priprava na strokovni izpit se bo izvedela v naslednjem obsegu: 1. ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev Evropske unije in predpisi s področja človekovih pravic - 20 ur; 2. slovenski knjižni jezik - 20 ur; 3. predpisi s področja vzgoje in izobraževanja (ZOFVI in področna šolska zakonodaja) - 10 ur. Kandidati dobijo vso potrebno aktualno literaturo in nasvete za uspešno opravljanje strokovnega izpita. Več o strokovnem izpitu za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju: https://www.gov.si/.../strokovni-izpit-za-strokovne.../ ______________________________________________________ Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2020/2021: https://www.pef.upr.si/.../center_za.../predstavitev/
Spletna stran programa: https://fb.me/e/1Ox0IijsU
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 50
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: izvedba na daljavo preko ZOOM-a
Termin izvedbe programa
Termin:
  • izvedba v marcu in aprilu 2021
Cena programa
Cena: 290,00 €
Drugo (cena): 237,70 EUR brez DDV
Oseba za stike
Ime in priimek: Center za vseživljenjsko učenje UP PEF
Telefonska številka: 031 634 017
Elektronski naslov: cvzu@pef.upr.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem; Center za vseživljenjsko učenje UP PEF Koper-Capodistria