PPU: Izobraževalna tehnologija za raznolikost učnih metod in oblik, sprotno in končno preverjanje ter individualizacijo

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: PPU: Izobraževalna tehnologija za raznolikost učnih metod in oblik, sprotno in končno preverjanje ter individualizacijo
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Seminar
  • Delavnica
Vsebina programa: Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu v okviru Programov profesionalnega izobraževanja preko KATIS-a organizira seminar "Izobraževalna tehnologija za raznolikost učnih metod in oblik, sprotno in končno preverjanje ter individualizacijo«. Vsem udeležencem bodo izdana potrdila, ki se jih lahko uveljavlja pri napredovanjih. ________________________________________________ Izvajalec: prof. dr. Andreja Istenič Starčič Ciljna skupina: učitelji v osnovni šoli Število udeležencev: maks. 30 Termin: 30. 1. 2021 in 6. 2. 2021 Trajanje: 16 ur (v dveh delih) Lokacija: UP PEF Prijava: Katis do 22. 1. 2021 Katis: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx Cena: 5,99 EUR z DDV (VIZ) ________________________________________________ Opis: Udeleženci bodo ozavestili svoje znanje o izobraževalni tehnologiji in njeni uporabi v razredu za interaktivne dejavnosti in za povezovanje učenja v različnih kontekstih. Cilji programa: - načrtovati, poučevati, reflektirati in evalvirati ob podpori izobraževalne tehnologije; - spoznati kako izbirati in prilagajati učne metode, digitalne vire in izobraževalno tehnologijo; - spoznati oblike in orodja za interaktivne dejavnosti v razredu in v razširjenem učnem okolju (povezovanje šolskega in domačega dela); - razvoj digitalne pismenosti sodelovanje in komunikacijo učencev v digitalnem okolju; - oblikovanje dveh priprav za vpeljavo načrtovanih sprememb v razredu; avdio in video refleksija. ________________________________________________ Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2020/2021: https://www.pef.upr.si/.../center_za.../predstavitev/
Spletna stran programa: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 16
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: UP PEF, Koper
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 30.1.2021
  • 6.2.2021
Cena programa
Cena: 5,99 €
Drugo (cena): 4,91 EUR brez DDV
Oseba za stike
Ime in priimek: Center za vseživljenjsko učenje UP PEF
Telefonska številka: 031 634 017
Elektronski naslov: cvzu@pef.upr.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem; Center za vseživljenjsko učenje UP PEF Koper-Capodistria