Sodelovalno učenje ob podpori IKT

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Sodelovalno učenje ob podpori IKT
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Seminar
  • Delavnica
Vsebina programa: Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu smo v Katalog ponudbe CVŽU UP PEF za študijsko leto 2020/21 vključili tudi izobraževanje »Sodelovalno učenje ob podpori IKT«. ________________________________________________ Izvajalci: dr. Andreja Klančar; prof. dr. Andreja Istenič Starčič Ciljna skupina: učitelji v OŠ Termin: 7. in 21. 11. 2020 ALI 23. 1. in 6. 2. 2021 Trajanje: 16 ur Rok prijave: 4. 11. 2020 Lokacija: izvedba na daljavo preko ZOOM-a Cena na udeleženca: 60,00 EUR z DDV Št. min udeležencev: 30 Elektronska prijava: https://cutt.ly/bgj5EKU Kontakt: cvzu@pef.upr.si ________________________________________________ Opis: • Izzivi poučevanja z IKT; • sodelovanje v spletnem okolju in razvijanje sodelovalnega odnosa; • skupinsko delo v spletnem učnem okolju; • seznanitev in uporaba konkretnih spletnih orodji, spletne učilnice in aplikacij, ki jih lahko uporabimo za delo v razredu in na daljavo. ________________________________________________ Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2020/2021: https://www.pef.upr.si/.../center_za.../predstavitev/
Spletna stran programa: https://m.facebook.com/events/354591982318987
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 16
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: izvedba na daljavo preko ZOOM-a
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 23.1.2021
  • 6.2.2021
Cena programa
Cena: 60,00 €
Drugo (cena): 49,18 EUR brez DDV
Oseba za stike
Ime in priimek: Center za vseživljenjsko učenje UP PEF
Telefonska številka: 031 634 017
Elektronski naslov: cvzu@pef.upr.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem; Center za vseživljenjsko učenje UP PEF Koper-Capodistria