Andragoškij kolokvij Doseganje specifičnih ciljnih skupin: orodja, partnerji, financiranje

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Andragoškij kolokvij Doseganje specifičnih ciljnih skupin: orodja, partnerji, financiranje
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0188 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Drugo
  • prek spletnega okolja Zoom
Vsebina programa: Osrednje strokovno srečanje na državni ravni z naslovom Doseganje specifičnih ciljnih skupin: orodja, partnerji, financiranje bo potekalo prek spletnega okolja Zoom za zaprto skupino. Na dogodku bodo predstavljeni pristopi in primeri Bolgarije, Islandije, Slovaške, Slovenije in Španije. Andragoški kolokvij je obenem posvetovalni (PLA – peer learning activity) dogodek projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO).
Spletna stran programa: https://tvu25.acs.si/ak
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: prek spletnega okolja Zoom
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 15.9.2020 - 16.9.2020
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Zvonka Pangerc Pahernik
Telefonska številka: 01 56842 567
Elektronski naslov: zvonka.pangerc@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana