Program za pridobitev pedagoško andragoške izobrazbe

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Program za pridobitev pedagoško andragoške izobrazbe
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Da, program je javnoveljaven
Strokovni svet: NAKVIS
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: Najmanj višja strokovna šola
Delovne izkušnje: /
Znanje tujega jezika: /
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: /
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Vsi odrasli
Način izpeljave:
  • Študijski program
Vsebina programa: Program je namenjen diplomantom visokošolskih študijskih programov, ki morajo po zakonu imeti pedagoško-andragoško izobrazbo, s ciljem pridobitve temeljnih znanj za izvajanje pedagoškega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju. Glavni cilj programa je omogočiti strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, da pridobijo pedagoško-andragoško usposobljenost, ki jim bo omogočala kakovostno vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih in srednjih šolah.
Spletna stran programa: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Center_za_pedagosko_izobrazevanje/Programi_za_izpopolnjevanje_PAI
Drugo: Potrebne so prijave neposredno pri izvajalcu programa.
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Mihaela Hojker
Telefonska številka: 01 241 1049
Elektronski naslov: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; Center za pedagoško izobraževanje Ljubljana