ECQA Ceritificirani vodja poslovnih procesov v visokošolskih ustanovah

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: ECQA Ceritificirani vodja poslovnih procesov v visokošolskih ustanovah
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: Najmanj višja strokovna šola
Delovne izkušnje: /
Znanje tujega jezika: Angleščina
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: /
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Tečaj
  • Seminar
  • e-izobraževanje
Vsebina programa: Uvod osnove procesnega vodenja: - Splošno o procesnem vodenju, - Procesno ogrodje za visokošolske ustanove, - Kaj so procesi, aktivnosti, vhodi, izhodi, ključni kazalniki kakovosti, viri, tveganja v procesih, - Presoja zrelosti poslovnih procesov Učni procesi: - Planiranje predmeta / izobraževanja, - Priprava predmeta / izobraževanja, - Izvedba predmeta / izobraževanja, - Evaluacija izvedbe, - Preverjanje znanja in izpiti, - Nadzor in mentoriranje zaključnih del (diploma, magisterij, doktorat) Študijski procesi: - Prijava na študij / izobraževanje, - Priprava na študij, - Vključitev v študij, - Študij, - Mobilnost, - Preverjanje znanja, - Zaključitev / diplomiranje, - Razvoj kariere Raziskovalni procesi: - Vzpostavitev raziskovalnega okolja, - Izvedba raziskav, - Poročanje o raziskovalnih rezultatih, diseminacija in komercializacija, - Vodstveni in podporni procesi, Strateško vodenje: - Vodenje financ in drugih virov, - Ravnanje s človeškim potencialom in podpora habilitacijam, - Vodenje kakovosti, - Vodenje informatike, - Podpora alumni-ju, - Podpora poučevanju, - Podpora diplomiranju, - Vodenje inovacij in ravnanje z avtorskimi pravicami, - Marketing in vodenje dogodkov, - Vodenje projektov, - Podpora vseživljenjskemu učenju, - Podpora mobilnosti
Spletna stran programa: https://elearning.bicero.com/catalog/info/id:74
Drugo: Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so zaposleni v visokošolskih in drugih izobraževalnih ustanovah: vodje, organizatorji izobraževanj, koordinatorji, učitelji, predavatelji, profesorji, mentorji, raziskovalci.
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 50
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Spletna učilnica: http://elearning.bicero.com/
Termin izvedbe programa
Termin:
  • /
  • /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Tomislav Rozman
Telefonska številka: 041 692 020
Elektronski naslov: tomislav.rozman@bicero.com
Naziv ustanove Kraj izvajalca
BICERO, Center za poslovno informatiko Rozman d.o.o.; BICERO, Business Informatics Center Rozman Ltd. Fram