Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno, neformalno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno, neformalno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Delavnica
Vsebina programa: Program je namenjen novim strokovnim sodelavcem (svetovalcem v IO), ki so se že ali se šele bodo vključili v izvajanje svetovalne dejavnosti v IO v središčih ISIO in v drugih oblikah organiziranosti svetovalne dejavnosti v IO v javni izobraževalni organizaciji ter bodo svetovalno dejavnost izvajali v skladu s Smernicami za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba (2020) na dveh področjih: pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja in pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti.
Spletna stran programa: /
Drugo: V programu je mogoče priznavanje že pridobljenega znanja.
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 48 ped. ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 12.5.2021 - 3.6.2021
  • Rok za prijavo: 08. april 2021
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Andreja Dobrovoljc
Telefonska številka: 01/5842 594
Elektronski naslov: andreja.dobrovoljc@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana