Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIO

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIO
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: /
Delovne izkušnje: /
Znanje tujega jezika: /
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: svetovalec iz središča ISIO
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Delavnica
  • Drugo
  • samostojno učenje in e-izobraževanje v Zoom
Vsebina programa: Spopolnevanje svetovalcev iz središč ISIO z naslovom Usposabljanje za uporabo svetovalnih pripomočkov za učenje učenja je namenjeno je poglobljenemu spoznavanju novih pripomočkov, uvrščenih v zbirko Svetovalni pripomočki za učenje učenja, ki je nastajala v času od marca 2019 do septembra 2020. Spopolnjevanje bo potekalo v kombinaciji delavnice, samostojnega učenja in e-izobraževanja v Zoom. Na usposabljanju bodo udeleženci : poglobljeno spoznali zbirko Svetovalni pripomočki za učenje učenja, se seznanili s konceptom korakov samouravnavanja učenja in teorijo samoodločanja, praktično preizkusili nekatere nove pripomočke, se usposobili za uporabo teh pripomočkov v svetovalnem procesu in prejeli celotno gradivo v tiskani obliki v mapi in na USB.
Spletna stran programa: https://moj.acs.si/#domov
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 8 ped. ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 20.10.2020 - 4.11.2020
  • Rok za prijavo: 12. oktober 2020
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Urška Pavlič
Telefonska številka: 01/5842 581
Elektronski naslov: urska.pavlic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana