Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIO

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIO
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno, neformalno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno, neformalno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: /
Delovne izkušnje: /
Znanje tujega jezika: /
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: svetovalec iz središča ISIO
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Delavnica
  • e-izobraževanje
Vsebina programa: Spopolnjevanje svetovalcev z naslovom PREDSTAVITEV APLIKACIJE ZA SPREMLJANJE DELA SVETOVANJA IN VREDNOTENJA (SDSV) je namenjeno predstavitvi nove aplikacije za spremljanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih v javni mreži, in sicer za področji svetovanje za vključevanje in/ali nadaljevanje izobraževanja ter svetovanje za ugotavljanje in dokumentiranje.
Spletna stran programa: https://moj.acs.si/
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 5 ped. ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: preko spletne aplikacije Zoom
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 8.1.2021
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Andreja Dobrovoljc
Telefonska številka: 01/5842 594
Elektronski naslov: andreja.dobrovoljc@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana