Program temeljnega usposabljanja za mentorje študijskih krožkov

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Program temeljnega usposabljanja za mentorje študijskih krožkov
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Vsi odrasli
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Predavanje
  • Delavnica
Vsebina programa: Program, ki traja 40 pedagoških ur, je namenjen udeležencem, ki želijo spoznati, preizkusiti in voditi učenje v študijskih krožkih. Udeleženci bodo spoznali, kaj študijski krožek sploh je, kakšna je vloga mentorja študijskega krožka, kako izbrati učne teme in poiskati vire znanja, kako pridobiti in navdušiti člane krožka, kako študijski krožek načrtovati in izpeljati v povezavi z njegovim okoljem in potrebami udeležencev in kako lastne izkušnje vpeti v razvoj svojega okolja.
Spletna stran programa: https://moj.acs.si/program/264/program-temeljnega-usposabljanja-za-mentorje-studijskih-krozkov
Drugo: Za morebitne dodatne informacije o programu se lahko obrnete na koordinatorico programa, dr. Nevenko Bogataj (01/5842 579; nevenka.bogataj@acs.si).
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 40 ped. ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 1.7.2020 - 10.7.2020
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: dr. Nevenka Bogataj
Telefonska številka: 01/5842 579
Elektronski naslov: nevenka.bogataj@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana