Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Delavnica
Vsebina programa: Za načrtovalce izobraževalnih dejavnosti (programov, projektov, svetovanja,…) je pomembno, da znajo identificirati in razumeti (nove) potrebe po izobraževanju v procesu nastajanja (kako nastajajo potrebe) in različne ravni (kje nastajajo) potreb. To pomeni ugotavljanje potreb na osebni ravni (potrebe posameznika), v kontekstu organizacije (potrebe institucije, podjetja in skupine institucij v širšem kontekstu) in potrebe širše skupnosti, globalne potrebe (družbene potrebe). Zato je dobro, da zna načrtovalec novih programov presojati (evalvirati) obstoječe stanje (znanje, veščine…), presojati dogajanja v okolju in oblikovati izbrano skupino potreb po izobraževanju. Pri vsem tem potrebuje specifična znanja o metodah zbiranja podatkov, aplikaciji instrumentov in interpretaciji podatkov.
Spletna stran programa: https://moj.acs.si/
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 8 ped. ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: /
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 26.1.2021 - 28.1.2021
  • Rok za prijavo: 21. januar 2021
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Mateja Maver
Telefonska številka: 01/5842 586
Elektronski naslov: mateja.maver@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana