Program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: Najmanj visoka strokovna izobrazba
Delovne izkušnje: /
Znanje tujega jezika: /
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: /
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Delavnica
Vsebina programa: Usposabljanje je namenjeno učiteljem in učiteljicam slovenistike, ki bodo poučevali priseljence v programu ZIP, in kulturnim mediatorjem, ki bodo sodelovali v tem programu. Prednost imajo udeleženci, katerih organizacije so bile izbrane na razpisu za izvajanje programa ZIP s strani Ministrstva za notranje zadeve.
Spletna stran programa: https://moj.acs.si/program/239/program-temeljnega-usposabljanja-uciteljev-in-uciteljic-za-izvajanje-programa-zacetna-integracija-priseljencev-zip
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 24 pedag. ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 7.9.2020 - 9.9.2020
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: dr. Anito Jug Došler
Telefonska številka: 01/5842 580
Elektronski naslov: anita.jug.dosler@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana