Program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno, neformalno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno, neformalno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: Najmanj visoka strokovna izobrazba
Delovne izkušnje: /
Znanje tujega jezika: /
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: /
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Delavnica
Vsebina programa: 30. in 31. marca ter 1. aprila 2021 bo na Andragoškem centru Slovenije potekal 24-urni program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP). Usposabljanje je namenjeno učiteljem in učiteljicam slovenistike, ki bodo poučevali priseljence v programu ZIP, in kulturnim mediatorjem, ki bodo sodelovali v tem programu. Prednost imajo udeleženci, katerih organizacije so bile izbrane na razpisu za izvajanje programa ZIP s strani Ministrstva za notranje zadeve.
Spletna stran programa: https://moj.acs.si/
Drugo: Obvezno fotokopijo diplome, s katero dokazujete izpolnjevanje osnovnih pogojev za pristop k usposabljanju (Odredba o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle Začetna integracija priseljencev, Uradni list RS, št. 57/2011), pošljite na el. naslov neda.dordevic@acs.si. Usposabljanje bomo izvedli v živo, na sedežu ACS. Pred izvedbo usposabljanja bomo opravili še eno strokovno presojo glede varne izvedbe delavnice v živo. V kolikor bi se epidemiološko stanje v državi spremenilo, bomo v skladu s priporočili poiskali drugi termin za izvedbo usposabljanja v živo.
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 24 pedag. ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 18.5.2021
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Neda Đorđević
Telefonska številka: 01/5842 544
Elektronski naslov: neda.dordevic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana