Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Delavnica
  • e-izobraževanje
Vsebina programa: Pridobili boste vpogled v proces nastajanja in razvijanja poklicne identitete izobraževalca odraslih, ter se seznanili z načini, ki prispevajo k višji stopnji ozaveščanja poklicnega zadovoljstva. S pomočjo samorefleksije, lastnih izkušenj in vrednot boste premislili o poklicni identiteti izobraževalca odraslih, spodbujeni pa boste tudi k razvijanju in ohranjanju lastne poklicne identitete. Razmišljali boste o razvoju in možnostih širjenja vpliva poklicne identitete na posameznika in družbo ter o tem, kako lahko izobraževalci odraslih, skozi nabor lastnih življenjskih in poklicnih odločitev, oblikujejo poslovno identiteto, ki jo razvijamo vse življenje. Program vam bo ponudil tudi nabor učinkovitih metod in tehnik, s pomočjo katerih boste lahko življenjsko spretnost, kot je razvijanje poklicne identitete, nadgrajevali.
Spletna stran programa: https://moj.acs.si/
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 8 ped. ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: prek Zoom
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 20.1.2021
  • 27.1.2021
  • Rok za prijavo: 18. januar 2021
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Mateja Maver
Telefonska številka: 01/5842 586
Elektronski naslov: mateja.maver@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana