Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Usposabljanje je namenjeno celovitemu razumevanju in posledično učinkovitemu odgovornemu ravnanju z naravnimi viri. Spoznali boste pojem in načela trajnosti, opazovali delovanje ekosistema ter se posvetili trajnostnim rešitvam primerov iz svojih okolij, ki jih boste predstavili po lastni izbiri. Sodelovali bodo naslednji predavatelji: dr. Peter Skoberne, Matej Cepin, Blažka Brešan, Alojz Lipnik, dr. Renata Karba, dr. Darja Piciga in dr. Nevenka Bogataj.
Spletna stran programa: /
Drugo: Prijava na usposabljanje poteka izključno preko spletne aplikacije KATIS na naslednji povezavi https://lim3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx. Prijavite se lahko najkasneje do ponedeljka, 2. marca 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. V skladu s 5. in 20. členom Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/2017) je program uvrščen med programe kariernega razvoja in ovrednoten z 2 točkama.
Trajanje programa
Trajanje: 3 srečanja (32 ped. ur)
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Solčava
Termin izvedbe programa
Termin:
  • Ljubljana, Solčava
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: dr. Nevenka Bogataj
Telefonska številka: 01/5842 579
Elektronski naslov: nevenka.bogataj@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana