Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIO - Usposabljanje za uporabo vprašalnika in smernic za vrednotenje ključne kompetence kulturna zavest in izražanje

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIO - Usposabljanje za uporabo vprašalnika in smernic za vrednotenje ključne kompetence kulturna zavest in izražanje
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Na usposabljanju se bodo svetovalci v središčih ISIO najprej seznanili z razsežnostjo in pomenom kompetence kulturna zavest in izražanje ter s podlagami, ki jih za vrednotenje te ključne kompetence ponujajo evropski in Unescovi dokumenti. Spoznali bodo smernice za vrednotenje te kompetence, tako splošne kot oblikovane posebej za turistično dejavnost, kjer je ta kompetenca izrazito pomembna. Svetovalci bodo pregledali dva vprašalnika, splošnega in za turistično dejavnost, ki smo jih pripravili na Andragoškem centru Slovenije. Po praktični uporabi vprašalnika bodo rezultate uporabili kot podlago za simulacijo svetovalnega pogovora. Mnenja o razvitosti te kompetence bodo tudi zapisali. Usposabljanje bo izvedla zunanja sodelavka Andragoškega centra, dr. Ksenija Vidmar Horvat.
Spletna stran programa: /
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 13.2.2020 Andragoški center Slovenije
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Urška Pavlič
Telefonska številka: 01/5842 581
Elektronski naslov: urska.pavlic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana