Strokovni posvet Naj formativno spremljanje v osnovni šoli zavzame mesto ocenjevanja znanja?

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Strokovni posvet Naj formativno spremljanje v osnovni šoli zavzame mesto ocenjevanja znanja?
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije in Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizirata strokovni posvet na temo "Naj formativno spremljanje v osnovni šoli zavzame mesto ocenjevanja znanja?" Osnovna zamisel projekta t. i. "formativnega spremljanja", ki že več let poteka na mnogih osnovnih šolah v Sloveniji, strokovno ni sporna: procesno naravnano in kontinuirano spremljanje napredka učencev ter drugih spremljajočih dejavnikov pri doseganju učnih ciljev, kar učencem omogoča, da so postopoma vse bolj uspešni pri lastnem učenju in zato na vseh področjih dosegajo kakovostne rezultate - so prizadevanja, ki jih nedvomno velja podpreti. V zadnjem času pa vse bolj izrazite postajajo težnje, da bi formativno spremljanje seglo dlje: če gre sklepati po nekaterih nedavnih razpravah, vsaj del strokovnjakov in širše javnosti podpira zamisel, da bi formativno spremljanje v osnovni šoli deloma ali v celoti prevzelo vlogo ocenjevanja znanja. Ob tem se zastavlja vrsta vprašanj, ki nagovarjajo k temeljitemu razmisleku: kaj bi takšna rešitev pomenila po eni strani za ocenjevanje znanja, po drugi strani pa za samo formativno spremljanje? Kakšni so argumenti za in proti ocenjevalni funkciji formativnega spremljanja? S kakšnimi dilemami in izzivi bi se ob tem morali soočiti? Posvet bo zasnovan tako, da bodo imeli uvodoma priložnost svoje poglede predstaviti vabljeni strokovnjaki, nato pa bo sledila širša diskusija z udeleženci posveta. Svoje poglede na formativno spremljanje v razmerju do ocenjevanja znanja bodo na posvetu soočili: dr. Ada Holcar, Zavod RS za šolstvo, dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut, dr. Natalija Komljanc, Zavod RS za šolstvo, dr. Mojca Kovač Šebart, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, dr. Martin Kramar, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, dr. Janez Krek, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Rok Lipnik, Gimnazija Celje - Center, mag. Mojca Mihelič, ravnateljica OŠ Danile Kumar , Zorica Potisk, Gimnazija in srednja šola Kočevje, dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, dr. Zora Rutar Ilc, Zavod RS za šolstvo in dr. Damijan Štefanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
Spletna stran programa: /
Drugo: Za posvet ni predvidena kotizacija, a ker je število mest zaradi prostorskih razlogov omejeno, je obvezna predhodna najava na spletni strani: https://www.1ka.si/a/248629 Prijave so mogoče najkasneje do 5. februarja 2020. Prijavljeni udeleženci boste prejeli program posveta po e-pošti.
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 9.30 - 15.00
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 12.2.2020 Filozofska falulateta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: dr. Klara Skubic Ermenc
Telefonska številka:
Elektronski naslov: zdpds.info@gmail.com
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije ;  Ljubljana