Nenasilna / povezovalna komunikacija v vzgoji in izobraževanju – nadaljevalna delavnica

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Nenasilna / povezovalna komunikacija v vzgoji in izobraževanju – nadaljevalna delavnica
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: /
Delovne izkušnje: /
Znanje tujega jezika: /
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: Za udeležbo na delavnici je potrebno poznavanje osnov nenasilne/povezovalne komunikacije, ki jo posamezniki običajno lahko osvojijo vsaj z udeležbo na dvodnevni ali podobni uvodni delavnici pri trenerjih tega pristopa.
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Nenasilna / povezovalna komunikacija v vzgoji in izobraževanju – nadaljevalna tridnevna izkustvena delavnica nenasilne komunikacije, Ljubljana, 14.4.2020 – 16.4.2020; od 9:00 do 17:00 ure. Na delavnici boste lahko osvojili znanja in veščine kako: (1) ostati v sočutnem stiku s samim sabo, (2) se avtentično, iskreno in suvereno izražati v vsakem trenutku, (3) sprejemati in spoštovati samega sebe, (4) aktivno in empatično poslušati v zahtevnih situacijah, (5) skrbno in zavestno ravnati z besedami in dejanji, ki se dotikajo drugih, (6) slišati in izraziti NE in ostati povezani, (7) zavestno sprejemati odločitve, (8) prevzemati odgovornost za svoja vedenja in dejanja in (9) ne prevzemati odgovornosti za dejanja in vedenja drugih… Nenasilna / povezovalna komunikacije je uporabna v različnih situacijah: (1) pri komunikaciji s starši otrok, (2) pri razumevanju in komunikaciji za otroki in mladostniki, (3) pri upravljanju konfliktov in mediaciji, (4) za izboljšanje stika s sabo v stresnih in čustveno intenzivni situacijah, (5) izboljšanju odnosov s sodelavci in (6) mnogih drugih. Delavnice so za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, pri prijavi preko kataloga KATIS in s soglasjem ravnatelj-a/ice cenovno ugodnejši, saj so delno subvencionirane s strani MIZŠ.
Spletna stran programa: /
Drugo: Program: Ko jasno in iskreno komuniciram na povezovalen način, si povečam možnosti, da bodo drugi spremenili svoje vedenje, ne glede na to ali poznajo metode povezovalne komunikacije ali ne. Naš namen bo, da raziskujemo in odpremo prostor možnosti za iskanje rešitev, ki lažje in pogosteje izpolnijo potrebe vseh udeleženih in s tem prispevajo h konstruktivnemu obvladovanju konfliktov. Model povezovalne komunikacije je izrazito izkustven, zato bomo na delavnici izvedli vrsto interaktivnih vaj, ki bodo doprinesle k jasnosti, kako model deluje. Delo bo potekalo na resničnih primerih iz vašega vsakodnevnega življenja. Poseben poudarek bomo namenili delovanju in uporabi tako v domačem kot poslovnem okolju in sledili, kam nas raziskovanje življenja popelje. Za udeležbo na delavnici je potrebno poznavanje osnov nenasilne/povezovalne komunikacije, ki jo posamezniki običajno lahko osvojijo vsaj z udeležbo na dvodnevni ali podobni uvodni delavnici pri trenerjih tega pristopa. V kolikor bi želeli preveriti ali potrebno znanje, ki vam bo omogočilo aktivno sodelovanje na delavnici že imate, mi prosim pišite ali pa me pokličite. V kolikor ste v pristopu povezovalne/nenasilne komunikacijo že izkušenejši, ste prav tako dobrodošli, saj boste na delavnici lahko znanje še poglobili in vadili. Več na: https://dobrobit.si/nadaljevalna-delavnica-katis-19-20/ Delavnica bo potekala v slovenskem jeziku.
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 24
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • .
Cena programa
Cena: 213,50 €
Drugo (cena): V primeru prijave zaposlenega iz VIZ : 124,72 EUR (+ddv).
Oseba za stike
Ime in priimek: Dmitriy Kopina
Telefonska številka: 068176373
Elektronski naslov: dmitriy.kopina@gmail.com
Naziv ustanove Kraj izvajalca
DobroBit z.o.o.; DobroBit z.o.o. Maribor