Nenasilna / povezovalna komunikacija v vzgoji in izobraževanju – uvodna delavnica

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Nenasilna / povezovalna komunikacija v vzgoji in izobraževanju – uvodna delavnica
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Nenasilna / povezovalna komunikacija v vzgoji in izobraževanju – uvodna dvodnevna izkustvena delavnica nenasilne komunikacije. Ljubljana, 10.3.2020 – 11.3.2020 ; od 9:00 do 17:00 ure. Na delavnici boste lahko osvojili sledeča znanja in veščine: 1. ustvarjanje okolja, ki spodbuja sočutne, spoštljive in konstruktivne odnose, 2. empatično poslušanje, kot ključ do dobrih odnosov, 3. prepoznavanje in razumevanje občutkov in potreb vseh vpletenih, 4. avtentično, iskreno in jasno izražanje, 5. prepoznavanje razdiralnega in uporaba povezovalnega jezika, 6. ostajati miren in ohranjati stik s sabo v zahtevnih in stresnih situacijah, 7. postavljati meje in reči NE na povezovalen način … Nenasilna / povezovalna komunikacije je uporabna v različnih situacijah: (1) pri komunikaciji s starši otrok, (2) pri razumevanju in komunikaciji za otroki in mladostniki, (3) pri upravljanju konfliktov in mediaciji, (4) za izboljšanje stika s sabo v stresnih in čustveno intenzivni situacijah, (5) izboljšanju odnosov s sodelavci in (6) mnogih drugih. Delavnice so za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, pri prijavi preko kataloga KATIS in s soglasjem ravnatelj-a/ice cenovno ugodnejši, saj so delno subvencioniran s strani MIZŠ.
Spletna stran programa: /
Drugo: Program: Ko jasno in iskreno komuniciram na povezovalen način, si povečam možnosti, da bodo drugi spremenili svoje vedenje, ne glede na to ali poznajo metode povezovalne komunikacije ali ne. Naš namen bo, da raziskujemo in odpremo prostor možnosti za iskanje rešitev, ki lažje in pogosteje izpolnijo potrebe vseh udeleženih in s tem prispevajo h konstruktivnemu obvladovanju konfliktov. Model povezovalne komunikacije je izrazito izkustven, zato bomo na delavnici izvedli vrsto interaktivnih vaj, ki bodo doprinesle k jasnosti, kako model deluje. Delo bo potekalo na resničnih primerih iz vašega vsakodnevnega življenja. Poseben poudarek bomo namenili delovanju in uporabi tako v domačem kot poslovnem okolju in sledili, kam nas raziskovanje življenja popelje. Delavnica je primerna za popolne začetnike, saj za udeležbo ni potrebno nobeno predznanje. V kolikor ste se s povezovalno/nenasilno komunikacijo že srečali, ste prav tako dobrodošli, saj boste na delavnici imeli možnost znanje še poglobiti in vaditi. Delavnica bo potekala v slovenskem jeziku.
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 10.3.2020 - 11.3.2020 Ljubljana
Cena programa
Cena: 140,30 €
Drugo (cena): V primeru prijave zaposlenega iz VIZ : 81,00 EUR (+ddv).
Oseba za stike
Ime in priimek: Dmitriy Kopina
Telefonska številka: 068 176 373
Elektronski naslov: info@dobrobit.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
DobroBit z.o.o.; DobroBit z.o.o. Maribor