Usposabljanje svetovalcev središč ISIO za izvajanje coachinga

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Usposabljanje svetovalcev središč ISIO za izvajanje coachinga
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Delavnica
Vsebina programa: Za svetovalce, ki izvajajo svetovalno dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, Zavod RS za zaposlovanje na Andragoškem centru Slovenije pripravlja spopolnjevanje z naslovom Usposabljanje svetovalcev središč ISIO za izvajanje coachinga. Usposabljanje bo potekalo v obliki dveh delavnic in bo izvedeno v dveh terminih (15. in 16. oktober ter 21. in 22. oktober 2019).
Spletna stran programa: /
Drugo: Delavnice bo izvedla Katarina Veselko, vodja projektov in strokovnjakinja za razvoj posameznikov, timov in organizacij v podjetju O. K. Consulting.
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 21.10.2019 - 22.10.2019
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Andreja Dobrovoljc
Telefonska številka: 01/5842 594
Elektronski naslov: andreja.dobrovoljc@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana