Pravilen pristop učitelja do učencev z učnimi težavami - 2.del

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Pravilen pristop učitelja do učencev z učnimi težavami - 2.del
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0188 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Seminar
  • Predavanje
  • Delavnica
Vsebina programa: Cilji: Udeleženci nadgradijo znanje s področja sodelovanja z otroki z učnimi težami. Izvedba izobraževanja temelji na primerih dobre prakse in aktivnem sodelovanju udeležencev. Vsako leto zelo dobro obiskan seminar, kar kaže na potrebo po navedenih vsebinah. Ciljna skupina: Učitelj-ice v osnovnih šolah, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ Vsebina: Specifične učne težave (disleksija, disgrafija, dispraksija, diskalkulija), Motnja pozornosti in hiperaktivnost Čustveno pogojene učne težave, Vprašanja in primeri udeležencev... Več: www.iz-znanje.si/events/pravilen-pristop-ucitelja-do-ucencev-z-ucnimi-tezavami-nadaljevalni/
Drugo: Prisotnost na prvem delu seminarja ni pogoj za udeležbo na drugem delu! Vsak seminar samostojna celota. Potrdilo o udeležbi omogoča napredovanje v nazive na področju VIZ.
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 8
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Grosuplje
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 12.10.2019 - 12.10.2019 Grosuplje
Cena programa
Cena: 69,00 €
Drugo (cena): spletna prijavnica - http://www.iz-znanje.si/aktualni-dogodki/ (popust za samoplačnike!)
Oseba za stike
Ime in priimek: Martina Šetina Čož
Telefonska številka: 041 604 175
Elektronski naslov: martina.setina-coz@iz-znanje.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Izobraževalni zavod Znanje;  Grosuplje