Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Predavanje
  • Delavnica
Vsebina programa: Namen delavnice z naslovom Ko je vedenje udeležencev v osnovni šoli za odrasle moteče je opolnomočiti učitelje, organizatorje izobraževanja in druge strokovne delavce za učinkovito vodenje skupinsko dinamičnih procesov v OŠO in ukrepanje v primerih, ko se soočijo z motečim vedenjem udeležencev. Cilji spopolnjevanja je: opredeliti in razumeti pojavne oblike delovanja osnovnih dejavnikov, ki so povezani z motečim vedenjem; opredeliti in premisliti o učinkih različnih stilov vodenja skupin in posameznikov v OŠO na skupinsko dinamiko in vedenje posameznikov; opredeliti in premisliti o prvinah in učinkih empatičnega vodenja s poudarkom na preprečevanju motečega vedenja; opredeliti in premisliti o družbenem položaju mladih s poudarkom na ranljivih skupinah. Vsebine so objavljene v programu. Spopolnjevanje je za udeležence brezplačno. Izveden bo v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022«.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 8 ped. ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 13.9.2019
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Jasmina MIrčeva
Telefonska številka: 01/5842 590
Elektronski naslov: jasmina.mirceva@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana