Vodja

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Vodja
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 04 Poslovne in upravne vede, pravo
2. raven: 0413 Poslovanje in upravljanje, menedžment
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Vsi odrasli
Način izpeljave:
  • Delavnica
Vsebina programa: Ste se kot vodja kdaj počutili kot bi bili med dvema ali več ognji? Potem je nujno, da se zavedate, da večina celotnega vodenja prihaja iz sredine posameznega podjetja /organizacije! Koncept vodenja sloni najprej na zmožnosti voditi samega sebe in nato na veščini vodenja sodelavcev. Ključ do uspešnega vodenja je, da znate kot magnet pritegniti ljudi, da izžarevate entuzijazem in navdušenje ter da slednje prenesete tudi na vaše sodelavce. Na praktični delavnici vam bomo pokazali, kako pridobiti entuzijazem in kako z njim konstruktivno razširiti vaš vpliv v podjetju. Navdušenja sodelavcev ni mogoče kupiti, lahko si ga le prislužite z vašim odnosom do njih. Več informacij o delavnici boste našli tukaj: http://bit.ly/2X7lzVL
Drugo: Cilji praktične delavnice: - oblikovali bomo poslanstvo vsakega od vodij in ga povezali z delom, ki ga opravlja tako, da bi zmogel učinkovito voditi z entuzijazmom ne glede na to, v kakšni situaciji se znajde, - spoznali bomo ključne zakone komunikacije, ki pozitivno vplivajo na celotno organizacijsko klimo in kulturo: - različni pristopi in veščine za različne ravni: navzgor, navzdol in horizontalno, - win-win strategija, - kaj določa naše vedenje in na kaj vse lahko kot vodje vplivamo, - kako doseči konstruktivno vedenje, - kako spoznati vse svoje zmožnosti (pogosto so te veliko večje kot si predstavljamo).
Trajanje programa
Trajanje: od 9. do 15.30 ure
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Agencija POTI - Z znanjem do cilja, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 17.1.2020 - 17.1.2020 Agencija POTI - Z znanjem do cilja, Stegne 7, 1000 Ljubljana
  • 24.3.2020 - 24.3.2020 Agencija POTI - Z znanjem do cilja, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Cena programa
Cena: 253,76 €
Drugo (cena): Zgodnje prijave: 10 - 40 % popust, stalni 30 % popust za fizične osebe
Oseba za stike
Ime in priimek: Martina Pustotnik
Telefonska številka: 01/511-39-20
Elektronski naslov: izobrazevanje@agencija-poti.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Agencija POTI d.o.o.;  Ljubljana