KREATIVNOST in INOVATIVNOST - pismenost 21. stoletja

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: KREATIVNOST in INOVATIVNOST - pismenost 21. stoletja
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 04 Poslovne in upravne vede, pravo
2. raven: 0417 Delovne spretnosti
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Vsi odrasli
Način izpeljave:
  • Delavnica
Vsebina programa: Kako dvigniti inovativni in ustvarjalni IQ v podjetju oz. organizaciji? Kako s kreativnostjo in inovativnostjo povečati prodajo? Kako s kreativnostjo in inovativnostjo prepričati in navduševati? Kako s kreativnostjo in inovativnostjo dosegati poslovni uspeh? Kako s kreativnostjo in inovativnostjo polepšati vsakršno obliko življenja? Kako v nekaj korakih ugotoviti, da smo v bistvu vsi kreativni, a tega enostavno ne opazimo? Kreativnost je osebni kapital, nadgradnja znanja in veščin, je višji nivo inteligence. Znanje in veščine so najpogosteje rutina in ne prinesejo napredka. Korak od doseženega so novi pogledi na obstoječe, so nove rešitve, nove uporabe, nove vrednosti. Inovativnost je skupinski kapital. Več zamisli pomeni večje bogastvo. Izmenjava idej je valilnica novih zamisli in rešitev. Kroženje idej vliva optimizem, vliva zavedanje, da je mogoče izdelke, storitve, dejanja, komunikacije, stvaritve izboljševati, predrugačiti, prenoviti, narediti na povsem na nov način. Ustvarjalnost generira optimizem, optimizem generira srečo. Program delavnice boste našli tukaj: http://bit.ly/2X7XC0L
Drugo: Cilji praktične delavnice: - motivirati ljudi k sodelovanju, k usmerjenemu razmišljanju ter ustvarjanju in obenem prepoznavanju kako lahko z malo vloženega časa pridemo do velikih ter zelo uporabnih rešitev in idej, - porušiti ovire v glavah, ki nam onemogočajo, da bi svojo inovativnost in ustvarjalne sposobnosti bolje izkoristili, - osvojiti številne nove tehnike vzpodbujanja kreativnosti, inovativnosti in motiviranosti za razvoj in napredek. 4 razlogi za udeležbo na delavnici: - inovacijska usmerjenost je dolgoročna strateška prednost – je potencial, katerega razsežnost je neomejena, - kdor ustvarja inovativne spremembe je tržni vodja, - empatija in ustvarjalnost sta ključna gradnika pripadnosti in zvestobe, tako kupcev, kot zaposlenih, - inovacijska kultura zagotavlja poslovno superiornost = pot do inovativnih rešitev problemov in ustvarjalnih produktov.
Trajanje programa
Trajanje: od 9. do 14.30 ure
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Agencija POTI - Z znanjem do cilja, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 4.3.2020 - 4.3.2020 Agencija POTI - Z znanjem do cilja, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Cena programa
Cena: 253,76 €
Drugo (cena): Zgodnje prijave: 10 - 40 % popust, stalni 30 % popust za fizične osebe
Oseba za stike
Ime in priimek: Martina Pustotnik
Telefonska številka: 01/511-39-20
Elektronski naslov: izobrazevanje@agencija-poti.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Agencija POTI d.o.o.;  Ljubljana