Vključevanje otrok različnih kultur in veroizpovedi v skupino

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Vključevanje otrok različnih kultur in veroizpovedi v skupino
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
  • Starši
  • Zaposleni
Način izpeljave:
  • Seminar
Vsebina programa: Udeleženci zgodaj prepoznavajo nestrpno obnašanje med otroki, mladostniki, nosilci prvin različnih kultur in veroizpovedi. Sodelujejo v vodenem pogovoru o vzrokih nestrpnega odnosa med otroki in učenci, ki izvirajo iz nepoznavanja in napačnega vrednotenja različnih kulturnih in verskih prvin. Ozavestijo pomen prepoznavanja in spoštovanja prvin kulture, vere in porekla otrok in mladostnikov ter povezovanja le-teh s prvinami kulture in veroizpovedi sedanjega življenjskega okolja.
Drugo: Ciljna skupina: šolska svetovalna služba, ravnatelji in pedagoški delavci vseh nivojev vzgojno-izobraževalnega programa. Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Število udeležencev: 30
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 16
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 30.11.2019 - 7.12.2019 Ljubljana
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Društvo katoliških pedagogov Slovenije
Telefonska številka: 01/4383983
Elektronski naslov: dkps.seminarji@gmail.com
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Društvo katoliških pedagogov Slovenije;  Ljubljana