Spopolnjevanje za mentorje študijskih krožkov BMK: Bralna pismenost in orodja za njeno ugotavljanje in spodbujanje

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Spopolnjevanje za mentorje študijskih krožkov BMK: Bralna pismenost in orodja za njeno ugotavljanje in spodbujanje
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
  • Drugo
  • mentorji BMK
Način izpeljave:
  • Seminar
  • Predavanje
Vsebina programa: V torek, 24. septembra, bo za mentorje BMK v Slovenskem etnografskem muzeju potekalo spopolnjevanje z naslovom Bralna pismenost in orodja za njeno ugotavljanje in spodbujanje. Prvi del spopolnjevanja bo posvečen bralni pismenosti, drugi pa vodeni refleksiji našega odnosa med posameznikom in njegovimi konteksti ob razstavi Slovenskega etnografskega muzeja.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 8 ped. ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 24.9.2019 Slovenski etnografski muzej
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: dr. Nevenka Bogataj
Telefonska številka: 01/5842 579
Elektronski naslov: nevenka.bogataj@acs.si)
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana