Spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 00 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
2. raven: 0031 Osebne spretnosti in osebnostni razvoj
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Vsi odrasli
  • Brezposelni
  • Starši
  • Osebe s posebnimi potrebami
  • Zaposleni
  • Študenti
Način izpeljave:
  • Seminar
Vsebina programa: Na začetnem seminarju spoznamo kaj je samospoštovanje, kako se razvija, znake visokega in nizkega samospoštovanja, pomen občutka lastne vrednosti za druga področja osebnosti in posledice nizkega samospoštovanja. Seznanimo se z obrambnim vedenjem, kot posledico nizkega samospoštovanja ter mehanizmi, ki vzdržujejo nizko samospoštovanje. Proučimo možnosti za osebni razvoj, za pridobivanje novih pozitivnih izkušenj. Seminar poteka ob razlagah teorije in praktičnih vajah. S seminarjem želimo spodbujati razvoj samozavesti pri učiteljih oz. starših ter otrocih, s katerimi delajo. Osvetliti želimo povezanost med učenčevo osebnostjo (samospoštovanje) in njegovo učno (ne)uspešnostjo ter njegovim vedenjem (kot posameznik in v razredu). Seminar je utemeljen na teoriji Tonya Humphreysa (priporočamo njegovo osnovno delo, prevedeno v slovenski jezik Otrok in samozavest, MK, 2003). Poleg predavanj delamo tudi vaje (osebno in v skupini).
Drugo: Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom. Pogosto je bil že izveden za šolske zbornice, predvsem z vidika pridobivanja razumevanja vzgojnih in učnih težav ter obogatitev vzgojnega načrta. Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Število udeležencev: 30
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 16
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Rožna ulica 2, Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 24.1.2020 - 25.1.2020 Ljubljana
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Društvo katoliških pedagogov Slovenije
Telefonska številka: 01/43-83-983
Elektronski naslov: dkps.seminarji@gmail.com
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Društvo katoliških pedagogov Slovenije;  Ljubljana