Učitelji, starši, učenci - ustvarjanje spodbudnega odnosa

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Učitelji, starši, učenci - ustvarjanje spodbudnega odnosa
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 00 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
2. raven: 0099 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Vsi odrasli
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
  • Starši
  • Zaposleni
  • Študenti
Način izpeljave:
  • Seminar
Vsebina programa: Cilji: Ugotavljati in vrednotiti primerne ter trajne oblike stikov učiteljev z učenci in starši. Spoznati in usvajati nekatere učinkovite oblike in metode za uspešno sodelovanje s starši. Pridobiti potrebne komunikacijske veščine za razvijanje sodelujočega odnosa med vsemi deležniki. Usposobiti udeležence za vodenje šole za starše Ciljna skupina: šolska svetovalna služba, ravnatelji in pedagoški delavci vseh nivojev vzgojno-izobraževalnega programa.
Drugo: Več: http://www.dkps.si/seminarji/ucitelji-starsi-ucenci-ustvarjanje-spodbudnega-odnosa/
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 16
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Rožna ulica 2, Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 7.3.2020 - 21.3.2020 Ljubljana
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Društvo katoliških pedagogov Slovenije
Telefonska številka: 01/43-83-983
Elektronski naslov: dkps.seminarji@gmail.com
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Društvo katoliških pedagogov Slovenije;  Ljubljana