Učinkovito govorno nastopanje, začetni seminar

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Učinkovito govorno nastopanje, začetni seminar
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 00 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
2. raven: 0031 Osebne spretnosti in osebnostni razvoj
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Vsi odrasli
  • Starejši
  • Brezposelni
  • Podjetniki
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
  • Zaposleni
  • Študenti
Način izpeljave:
  • Seminar
Vsebina programa: Udeleženci spoznajo pomen, vlogo in osnovna načela govornega nastopanja, usvojijo pravila učinkovitega predstavljanja misli, idej in spoznanj, uporabljajo posamezne elemente govorne prepričljivosti v različnih govornih položajih, usposabljajo se za spretno argumentiranje ter oblikujejo živ slog govorjenja. Vsebina: - Govorniška mrzlica, - Prvi vtis in vzpostavitev stika, - Obvladovanje treme, - Besedno in nebesedno komuniciranje, - Tehnika diha in pravilna izraba zračnega toka, - Učinkovitost, prodornost in prepričljivost govornikove besede, - Besedni zaklad in mašila. Metode dela: - sodelovalno učenje (aktivno sodelovanje udeležencev), - nastopi pred skupino in videokamero, - vrednotenje in samovrednotenje nastopov.
Drugo: Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom. Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Število udeležencev: do 15 Vodi: mag. Hedvika Dermol Hvala
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 8
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Rožna ulica 2, Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 16.11.2019 Ljubljana
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Društvo katoliških pedagogov Slovenije
Telefonska številka: 01/43-83-983
Elektronski naslov: dkps.seminarji@gmail.com
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Društvo katoliških pedagogov Slovenije;  Ljubljana