Upravljanje znanja v podjetju

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Upravljanje znanja v podjetju
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 04 Poslovne in upravne vede, pravo
2. raven: 0413 Poslovanje in upravljanje, menedžment
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Podjetniki
  • Drugo
  • Zaposleni
Način izpeljave:
  • Seminar
  • Predavanje
  • Delavnica
Vsebina programa: Program obsega: 1. DEL - proces učenja in proces upravljanja znanja (proces učenja in izobraževanja v organizaciji, proces upravljanja znanja (analiza znanja, planiranje znanja pridobivanje in uveljavljanje znanja, prenos znanja, kontroling pridobivanja znanja), pogoji za uvedbo upravljanja znanja, strateški vhodi in organizacijska klima), 2. DEL - analiza in organizacija znanja v podjetju (analiza znanj (metodologije za analizo in identifikacijo znanja), zunanji in notranji vidik: sprožilci znanja v organizaciji, strateški in operativni vidik: ključna in standardna znanja, temelji organizacije znanja: vsebinsko strukturiranja znanja, organizacija znanja (vsebinsko strukturiranje znanja, katalogizacija znanja)), 3. DEL - pridobivanje in prenos znanja ter kontroling upravljanja znanja v podjetju (načini pridobivanja znanja (model 5B), uporaba in prenos znanja (načini in sistemi, identifikacija skrbnikov in nosilcev znanj, vloga skrbnikov znanj, vloga nosilcev znanj, mreža znanja), kontroling pridobivanja znanja (evalvacija znanja, kazalniki učinkov pridobivanja znanja)).
Drugo: Program izvajamo v treh modulih po 6 ur in ga je mogoče vsebinsko nadgraditi.
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana ali po dogovoru
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Jelica Pegan Stemberger
Telefonska številka: 01/520 0670
Elektronski naslov: jelica@glottanova.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Glotta Nova; Glotta Nova, center za novo znanje, d.o.o. Ljubljana