Metoda odprtega prostora kot učinkovito orodje za večjo kreativnost in inovativnost

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Metoda odprtega prostora kot učinkovito orodje za večjo kreativnost in inovativnost
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 00 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
2. raven: 0011 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Drugo
  • Zaposleni v razvoju/raziskavah
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Program obsega: metoda odprtega prostora v »živo« (predhodna izbira osnovne teme v dogovoru z naročnikom, izvedba Odprtega prostora;predvidoma 1 dan); metoda odprtega prostora z meta pozicije (kaj je Odprti prostor, bistvo/filozofija metode, uporaba metode/reševanje kompleksnih problemov, izdelava poslanstva in vizije, izdelava strateškega načrta, uvajanje sprememb, izmenjava znanj znotraj organizacije, orodje za izvedbo posveta, konference ali simpozija, uvajanje inovativnih izdelkov in storitev, način delovanja organizacije, gradnja skupnosti itd. - nastanek metode, značilnosti, pravila/kako deluje Odprti prostor), priprava na izvedbo (uvodni sestanek, oblikovanje naslovne teme, udeleženci, prostor, oprema, hrana in pijača, moderator, vloga moderatorja (pred, med in po izvedbi), izvedba/pozdrav in uvod, dnevni red, »tržnica«, pogovori, zaključek, kako dolgo, kaj lahko zagotovimo, zapiranje Odprtega prostora, kdaj odprti prostor DA in kdaj NE, ciljne skupine za izvedbo metode, kaj in kako z Odprtim prostorom v naši organizaciji; od ideje do akcijskega načrta (razvrščanje idej po sorodnosti/Affinity Mapping, Affinity Diagram, merila/kriteriji za vrednotenje idej, postopek vrednotenja idej, tehnike za vrednotenje idej/Matrika vrednotenja 2X2, Matrika vrednotenja 3X3, postavljanje prioritet, akcijski načrt/kaj, kdo, kje, kdaj, kako).
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana ali po dogovoru
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Jelica Pegan Stemberger
Telefonska številka: 01/520 0670
Elektronski naslov: jelica@glottanova.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Glotta Nova; Glotta Nova, center za novo znanje, d.o.o. Ljubljana