Izobraževanje starejših odraslih - izzivi za andragoške delavce

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Izobraževanje starejših odraslih - izzivi za andragoške delavce
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Delavnica
Vsebina programa: Razmišljali boste o vplivu demografskih sprememb na spreminjanje odnosov med generacijami v družbi, na njihovo sodelovanje, vzajemnost in sobivanje, s posebnim poudarkom na vpliv na socialno in izobraževalno politiko, o spreminjanju socialne in izobraževalne politike, ki nastaja zaradi staranja prebivalstva ter o procesih staranja in spreminjanja družbenih vlog v luči sodobnih teorij življenjskega poteka. Ovrednotili boste svoje poglede na staranje in starost v odnosu do stereotipov in zmot, povezanih z izobraževanjem starejših odraslih in definirali vlogo in cilje izobraževanja starejših odraslih v luči kritične izobraževalne gerontologije in geragogike.
Spletna stran programa: /
Drugo: Več na: https://moj.acs.si/program/249/izobrazevanje-starejsih-odraslih-izziv-za-andragoske-delavce
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 9.00 - 16.15
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 11.6.2020 Andragoški center Slovenije
  • Rok za prijavo 1. junij 2020
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Zdenka Birman Forjanič
Telefonska številka: 01/58 42 571
Elektronski naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana