Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslih

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslih
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
  • Drugo
  • vsi, ki jih to področje zanima
Način izpeljave:
  • Delavnica
Vsebina programa: - seznanili se boste z značilnostmi najpogostejših družabnih omrežij (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn….), - spoznali boste različne varnostne nastavitve in smernice za uporabo družabnih omrežij, - seznanili se boste z možnostmi uporabe družabnih omrežij za namene promocije, - pridobili boste izkušnjo uporabe družabnih omrežij v izobraževalnem procesu in za komunikacijo z udeleženci, - znali boste izbrati ustrezno družabno omrežje v skladu z zastavljenimi cilji in nameni, - seznanili se boste s terminologijo pri uporabi družabnih omrežij.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije oz. po dogovoru
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Neda Đorđevič
Telefonska številka: 01 5842 544
Elektronski naslov: Neda.Dordevic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana