Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: Najmanj visoka strokovna izobrazba
Delovne izkušnje: izkušnje pri delu z odraslimi v izobraževanju in pri svetovanju odraslim v izobraževanju
Znanje tujega jezika: /
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: /
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
  • Drugo
  • vsi, ki jih to področje zanima
Način izpeljave:
  • Delavnica
Vsebina programa: Program je namenjen vsem, ki delate na področju izobraževanja odraslih, že izkušenim praktikom – izobraževalcem odraslih pa bo prinesla osvežitev že pridobljenih teoretičnih znanj, nadgradnjo in povezovanje le teh z novimi pristopi in metodami dela. Metode dela, ki bodo na delavnici predstavljene, boste lahko osebno preizkusili v praktičnem delu izobraževanja, kjer vas bomo spodbudili k izmenjavi lastnih primerov in izkušenj dobre prakse, pa tudi k izmenjavi različnih pogledov na pristope k razreševanju konfliktnih situacij, ki se lahko v procesu izvajanja izobraževanja pojavijo.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije oz. po dogovoru
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Zdenka Birman Forjanič
Telefonska številka: 01/5842 571
Elektronski naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana