Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Delavnica
Vsebina programa: Spoznali boste osnovne koncepte in definicije kompetenc ter komunikacijskih kompetenc in kako s pomočjo komunikacijskih kompetenc dosegati želene učne učinke za stalni razvoj učečega se tako, da se ta razvija v avtonomno, kritično osebnost. Razmišljali boste o tem, kako uporabiti znanje o komunikacijskih kompetencah v učnih situacijah in kako razvijati komunikacijske spretnosti za reševanje problemov vsakdanjih situacijah v izobraževalnem procesu. Razvijali boste svoje komunikacijske kompetence.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije oz. po dogovoru
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Zdenka Birman Forjanič
Telefonska številka: 01/584 2571
Elektronski naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana