Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven:
2. raven: 1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Delavnice bodo izvajale sodelavke Andragoškega centra Slovenije in zunanji sodelavci, namenjeno pa je vsem novim sodelavcem v svetovalnih središčih ISIO in izvajalcem dejavnosti po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.
Drugo: Rok za prijavo: 19. april 2019.
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 48 (trije 16-urni moduli)
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 11.6.2019 - 12.6.2019
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Andreja Dobrovoljc
Telefonska številka: 01/5842 594
Elektronski naslov: andreja.dobrovoljc@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana