Priprava interaktivnega izobraževanja

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Priprava interaktivnega izobraževanja
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 09 Zdravstvo in socialna varnost
2. raven: 0902 Temeljne komunikacijske spretnosti in znanje
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Delavnica
Vsebina programa: Na delavnici, ki je namenjena strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, se boste naučili v praksi uporabiti teoretična znanja o javnem nastopanju in retoriki, besednega in nebesednega komuniciranja, uporabe komunikacijskih veščin, oblikovanja scenarija za enourno interaktivno izobraževanje, dajanja in prejemanja povratnih informacij udeležencem.
Drugo: Prijave zbiramo preko spletne aplikacije Katis. Delavnico bomo izvedli v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.
Trajanje programa
Trajanje: 3 dni
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 22.3.2019 CDI Univerzum Ljubljana
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Neda Đorđević
Telefonska številka: 01/5842 544
Elektronski naslov: neda.dordevic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana