Učim se učiti

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Učim se učiti
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven:
2. raven: 1421 Pedagogika
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Kako pomagati učencu pri učenju? Danes ni več čas za učenje in poučevanje v klasičnem pomenu te besede. Računalnik je premagal človekove možgane kot "skladišče znanja", zato moramo usposobiti učenca za sprejemanje, poenostavljanje, obvladovanje in uporabo znanja. Učenje je delo, ki se ga je treba naučiti. To moramo vedeti učitelji in tudi starši, da bi bila njihova pomoč pri otrokovem učenju čimbolj učinkovita. Vsebina predavanja: - Starogrški vzorec učenja ob stari zgodbi in iz te zgodbe izpeljana "formula" učenja: učna snov - koncentrat (plonk listič, miselni vzorec) - uporaba znanja. To "formulo" lahko izrazimo bolj nazorno: sadje - sirup - sok. - Pet klasičnih izhodišč (kdo, kdaj, kje, zakaj, kako): Kdo? (otrok, učenec), Kdaj je najprimernejši čas učenja?, Kje je najprimernejši prostor za učenje?, Zakaj učenje? (dolgoročni in kratkoročni cilji), Kako se je treba učiti? Čim manj časa za čim več znanja! - sedenje pri knjigah ali smotrno učenje, - ogled učne snovi, - branje - prvo, drugo, tretje branje, - iskanje bistva (miselni vzorci, plonk lističi), - počitek - kaj je to?, - Prisluhniti otroku, najstniku, mladostniku, - Nepodpisani spisi učencev (mnenja otrok o starših).
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: po dogovoru
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Dušica Kunaver
Telefonska številka: 041/272 688
Elektronski naslov: dusica@kunaver.com
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Turistično in kulturno društvo Naše gore list, Ljubljana;  Ljubljana - Šentvid