Dobro obvladovanje stresa pri pedagoških delavcih

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Dobro obvladovanje stresa pri pedagoških delavcih
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 09 OSEBNOSTNI RAZVOJ (komunikacija, zaposlitev, zdravje ...)
2. raven: 0901 Samozavedanje in izboljšanje samega sebe, osebna organiziranost, časovna urejenost
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Seminar
Vsebina programa: Cilji: Ugotavljati in vrednotiti primerne ter trajne oblike stikov učiteljev z učenci in starši. Spoznati in usvajati nekatere učinkovite oblike in metode za uspešno sodelovanje s starši. Pridobiti potrebne komunikacijske veščine za razvijanje sodelujočega odnosa med vsemi deležniki. Usposobiti udeležence za vodenje šole za starše.
Drugo: Več: http://www.dkps.si/seminarji/ucitelji-starsi-ucenci-ustvarjanje-spodbudnega-odnosa/ Ciljna skupina: šolska svetovalna služba, ravnatelji in pedagoški delavci vseh nivojev vzgojno-izobraževalnega programa. Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Število udeležencev: 30
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 8
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Rožna ulica 2, Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 13.10.2018
Cena programa
Cena: 70,00 €
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Društvo katoliških pedagogov Slovenije
Telefonska številka: 01/43-83-983
Elektronski naslov: dkps.seminarji@gmail.com
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Društvo katoliških pedagogov Slovenije;  Ljubljana