Spopolnjevanje za svetovalce v središčih ISIO - Dejavnost središč ISIO in druge aktualne teme v 2019

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Spopolnjevanje za svetovalce v središčih ISIO - Dejavnost središč ISIO in druge aktualne teme v 2019
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven:
2. raven: 1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Na Andragoškem centru Slovenije bomo izvedli redno spomladansko delavnico za vodje in svetovalce v središčih ISIO z naslovom Dejavnost središč ISIO in druge aktualne teme v 2019. Namen delavnice je pregled načrtov za aktivnosti v tekočem letu ter seznanitev z novostmi na področju vrednotenja digitalnih kompetenc.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 8
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 18.4.2019
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Neda Đorđević
Telefonska številka: 01/5842 544
Elektronski naslov: neda.dordevic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana