Učinkovita komunikacija v skupinah odraslih udeležencev

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Učinkovita komunikacija v skupinah odraslih udeležencev
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven:
2. raven: 1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Seznanili se boste z osebnostnimi in strokovnimi značilnostmi dobrega učitelja, s temeljnimi spretnostmi učinkovite komunikacije in s ciljno uporabo neverbalne komunikacije. Naučili se boste: prepoznavati potrebe udeležencev, njihovih posebnosti ter usklajevanja s cilji izobraževanja in značilnostmi skupine, ozavestiti komunikacijske lastnosti dobrega učitelja, spoznavanja značilnosti lastnih vzorcev komuniciranja in odzivanja ter različnosti teh vzorcev pri drugih, razviti sposobnosti za obvladovanje komunikacijskih situacij z različnimi ciljnimi skupinami odraslih: oblikovanje ustrezne povratne informacije, obvladovanje odporov in neustreznega vedenja v skupini.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: 8 pedagoških ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije oz. po dogovoru
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Zdenka Birman Forjanič
Telefonska številka: 01/584 2571
Elektronski naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana