Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri odraslih udeležencih

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri odraslih udeležencih
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
  • Drugo
  • vsi, ki jih to področje zanima
Način izpeljave:
  • Predavanje
  • Delavnica
  • Drugo
  • individualno delo in delo v skupinah
Vsebina programa: Spoznali boste: koncept ustvarjalnosti in inovativnosti, načela in postopke, po katerih poteka proces ustvarjalnosti v učnem procesu, različne pristope k ustvarjalnosti in inovativnosti v učnem procesu, strategijo za vodenje ustvarjalnega procesa pri posamezniku. Naučili se boste načrtovati uporabo različnih pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v vaših izobraževalnih situacijah. Glavne vsebine: Teoretične osnove ustvarjalnosti in inovativnosti: - Opredelitev pojma ustvarjalnost in inovativnost, - Pomen ustvarjalnosti za sodobno družbo, - Mišljenje in ustvarjalnost, - Vloga možganskih polovic v ustvarjalnosti in inovativnosti, - Faze ustvarjalnega procesa, - Klima, ki spodbuja ustvarjalnost in inovativnost, - Predstavitev različnih strategij za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, - Jaz in moje sposobnosti ustvarjanja, - Vpliv prepričanj na sposobnost ustvarjanja, - Vpliv fiziologije na ustvarjalni proces, - Disneyeva strategija za vodenje ustvarjalnega procesa pri posamezniku. Vodenje procesov ustvarjalnosti v skupini: - Kaj je to skupina, - Facilitiranje skupinskih procesov ustvarjalnosti, - Nevihta Možganov, - Šest Klobukov Edwarda de Bona .
Drugo: Delavnico bo vodila Mirjam Dominko, prof. franc. in ital., trenerka nevrolingvističnega programiranja, samostojna svetovalka in zunanja sodelavka Andragoškega centra. Več o programu na: https://izobrazevanje.acs.si/koledar/index.php?nid=400&id=1496
Trajanje programa
Trajanje: 8 pedagoških ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije oz. po dogovoru
Termin izvedbe programa
Termin:
Cena programa
Cena: 20,00 €
Drugo (cena): Programa delno sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Zdenka Birman Forjanič
Telefonska številka: 01/584 2571
Elektronski naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana